Productie

Het hoofdkwartier en de gieterij van Manroland Sheetfed bevinden zich op een terrein van 6.6 hectaren in Offenbach, in de buurt van de Duitse stad Frankfurt. Het is hier dat Manroland haar R&D activiteit verricht en waar zich het toegewijde Print Technology Center bevindt – wereldwijd herkend als uniek kenniscentrum van de branche.

De gieterij met een oppervlakte van 54,835m2 werd ontworpen als een geïntegreerde productiefaciliteit. Op die manier wordt er kostbare tijd gespaard bij de coördinatie van het gieten en de productie. Dit levert veel snellere verwerkingstijden op, die op hun beurt leiden naar minder kosten en verminderde uitgaven voor de klanten.

Het toegewijde Print Technology Center is het centrum voor vele vermaarde onderzoekers, technici, specialisten en andere professionelen binnen de sector die betrokken zijn bij de R&D van nieuwe druktechnologieën.Sinds meer dan 25 jaar, heeft het een uitgebreid scala van conferenties van confederaties, technische meetings en openhuisdagen onthaald, met het bezoekersboek dat geschreven is als de 'who is who' van het drukken.Het is een belangrijk middel voor Manroland, waardoor zij in de mogelijkheid is om de meest geavanceerde oplossingen en technologieën te testen terwijl zij tegelijk nieuwe standaarden blijft doorvoeren in de drukwereld.Het is eveneens de plaats waar potentiële klanten hun eigen productresearch, piloottesten en operatorenscholing kunnen uitoefenen op de meest recente 'state-of-the-art' persen van ROLAND.

Daarenboven beschouwt Manroland haar ervaren personeel als haar meest waardevolle werkingsmiddel, waarbij zij de enorme trots die zij leggen in de lange traditie van de firma op het vlak van 'engineering excellence' naar waarde weten te schatten. Een verbintenis tot een permanent leertijdschema verzekert eveneens dat er in de toekomst een reserve zal zijn van hooggekwalificeerde ingenieurs en vaklui die de sector vooruit zullen blijven drijven.