Fujifilm Newspaper Solutions

Drukkerijen staan onder een constante druk om hun kwaliteit en productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Voor krantendrukkerijen heeft Fujifilm een totaalprogramma ontwikkeld om aan die eisen tegemoet te komen.

Centraal in de oplossingen van Fujifilm staat de “lo~chem” offsetplaat technologie in combinatie met een krachtige en modulaire productieworkflow voor krantenproducties en een serie snelle en efficiente computer to plate belichters. De Fujifilm Superia pressroom materialen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen die in de drukkerij gevraagd worden. Het uitgebreide programma bestaat uit vochtwater toevoegingen, wasmiddelen, siliconen, ipa-reductie toevoeging en een range van onderhoudsmiddelen. Superia PressMax materialen die het rendement verhogen.

Voorspelbare kwaliteit, efficiente en flexibele processturing en een optimaal gebruik van productiecapaciteit zijn de kernmerken van de Fujifilm Newspaper Solutions.

De Fujifilm newspaper oplossingen zijn onderdeel van het Fujifilm Superia programma. Fujifilm Superia is een compleet programma voor besparingen in 5 gebieden: materiaal, arbeid, energie, water en emissies. Superia bestrijkt het hele drukproces met het doel effiency, snelheid en kwaliteit te verbeteren.

"Superior for Less, Superia for More"