Research & Development

Van bij de oprichting was Manroland Sheetfed ervan overtuigd dat onderzoek en ontwikkeling (R & D) de sleutel vormt voor de creatie van de volgende generatie geävanceerde druktechnologieën. Met dit idee in het achterhoofd, heeft het bedrijf zich steeds geconcentreerd op research en technologische ontwikkeling waarbij het de versterking van basisresearch en fundamentele technologieën als belangrijke pijler beschouwt van zijn beleid en erin slaagt om nieuwe technologieën te ontwikkelen en nieuwe technologische domeinen tot stand te brengen. Manroland maakt eveneens duidelijk het onderscheid tussen research-activiteiten en ontwikkeling, waarbij zij voorrang verleend aan uiterst innovatief en vernieuwend basisonderzoek. Mijlpalen in R&D.