Als belangenverdedigster van de leden verleent de VLGA gedegen advies op sociaal, juridisch, economisch en technisch terrein.

Op economisch en technisch gebied strekt de ondersteuning zich uit over een breed scala aan onderwerpen, waaronder marktonderzoek, algemene voorwaarden, milieubeleid en technische voorlichting. Zo heeft de VLGA een standaarddrukvorm geïntroduceerd ter beoordeling van de kwaliteit van drukpersen en is een milieu-informatiesysteem ontwikkeld ten behoeve van de productie van veiligheidsbladen. Bovendien geeft de VLGA samen met Uitgeverij Compres de Suppliersguide uit. De Suppliersguide is de inkoopgids voor grafische machines en materialen, met een overzicht van 281 leveranciers, 1.000 merknamen en 550 producten.

Daarnaast genieten leden van de VLGA via het lidmaatschap van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) van aanzienlijke (collectieve) kortingen op o.a. verzekeringen, BUMA, SENA en verzendkosten.

De VLGA streeft ernaar het service- en kwaliteitsniveau van alle leden op een hoger plan te tillen. Dit geschiedt onder meer via de cursus “Grafische proceskennis”, waarin monteurs en vertegenwoordigers de kennis krijgen aangereikt om op hoog niveau als volwaardig gesprekspartner van de klant te kunnen fungeren, ook buiten het eigen specialisme. De scholing omvat dan ook het totale grafische proces, van voorbereiden via drukken tot en met de nabewerking.

De belangenbehartiging verdient nog speciale vermelding. De VLGA treedt op als vertegenwoordigster van de leden bij (inter)nationale instellingen en instanties, waaronder overheden, werkgeversbonden en tentoonstellingsorganisaties. De goede contacten met zusterorganisaties in het buitenland hebben al diverse malen hun vruchten afgeworpen. Voor belangenbehartiging op regeringsniveau, in het parlement en in werkgeversorganisaties is de VLGA aangesloten bij het Nederlands Verbond van de Groothandel.

VLGA
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
Tel: 070-3490748
info@vlga.nl
www.vlga.nl